Tuesday, September 26, 2023

Vidarbha Gazette

Exclusive Content

spot_img

On the Shores of Sant Sahitya

On the Shores of Sant Sahitya     On 15th January Phoenix Sahitya Manch, Chandrapur launched Changbhala a book of Abhangs by Shri. Arun Ghorpade in a...

बहुआयामी नेताजी राजगडकर (स्मृती दिवस निमित्ताने लेख)

बहुआयामी नेताजी राजगडकर (स्मृती दिवस निमित्ताने लेख)   नेताजीचे स्मरण करताना ब-याच आदिवासी गृपवर त्याचे विषयी सदभावना व्यक्त व्यक्त करण्यात आल्या. आज नेताजी असते तर ७४ वर्षाचे असते.त्याच्या...

एक जंगल है (हिंदी कविता)

एक जंगल है   एक जंगल है आजकल देश विदेश से लोग बाघ देखने आते है. कहते है जंगल में आदिवासीयोंके देवता रहते थे ताडोबा कहते थे उन्हे युगोंसे करते आये पुजा साल...

Some Thoughts on E-Filing in Courts

Some Thoughts on E-Filing in Courts     The new year opened with a pertinent observation by Justice S. Abdul Nazeer on his last day in the...

विदर्भ पूरपरिस्थिती जन आयोग

विदर्भ पूरपरिस्थिती जन -आयोग २०२२-२३ मी नदी गावचा.वणी या शहराच्या जवळून निर्गुडा नदी वाहते.नवरगाव जंगलातून उगम पावून ती वणी,मंदर,चारगाव, शिरपूर ,पुनवट अशी जवळपास ७० कि.मी.वाहत जावून...

Social Security Schemes Starved of Central Funds Since March 2022

Social Security Schemes Starved of Central Funds since March 2022   The central government has not released its share under various Centrally Sponsored Social Security Schemes...